Praktyki firm handlowych, przedstawicieli handlowych i „tajemnice” akwizytorów

Ciekawostki, Prawa konsumentów

Dzisiejszym tematem będą, rozważania na temat praktyk przedsiębiorców podczas zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Skupię się głównie zachowaniach przedstawicieli handlowych działających w sprzedaży bezpośredniej produktów „lukratywnych”, oferowanych przez przedsiębiorców (akwizytorów), w mieszkaniach konsumentów, restauracjach, hotelach, sanatoriach oraz podczas organizacji wszelakiego rodzaju wycieczek czy „pielgrzymek” do miejsc kultu religijnego.

Na wstępie należy zdefiniować pojęcie sprzedaży bezpośredniej. Otóż polega ona na bezpośrednim dotarciu do określonego konsumenta najczęściej w jego miejscu zamieszkania bądź pracy, jak również poprzez zwerbowanie go do miejsca wykonywania prezentacji takich: hotel czy restauracja. Sprzedaż bezpośrednia jest zatem prezentacją w takcie której, handlowiec zapewnia klientów o walorach i cechach oferowanych produktów, skupiając się głównie, a często jedynie na ich zaletach. Zasady tej sprzedaży opierają się głównie na psychologicznych technikach wywierania wpływu. Aby lepiej zrozumieć metody i techniki sprzedawców skupiono się poniżej na sytuacji w której akwizytor odwiedza konsumenta w miejscu zamieszkania, z zamiarem sprzedaży „lukratywnego” urządzenia AGD. (czytaj dalej >>>)

Wejdź również na http://lawyeron.pl/blog/2019/03/06/praktyki-firm-handlowych-przedstawicieli-handlowych-i-akwizytorow/

Dodaj komentarz