Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa – zakupy od akwizytorów

Prawa konsumentów, Prawo firmowe, Prawo w handlu

Już wkrótce wkroczymy w okres świąteczno-noworoczny, w którym to z pewnością wzmogą się na nas konsumentów „ataki” wszelkiego rodzaju działalności akwizycyjnej. Począwszy od zaproszeń rozdawanych podczas spacerów miejskich, poprzez miliardy telefonów zapraszających nas na „fascynujące” pokazy oferując nam „wartościowe” prezenty czy wycieczki na jarmarki świąteczne i pielgrzymki połączone z możliwością zakupu „atrakcyjnych” produktów, skończywszy na akwizycji „z buta” czyli osobach które po prostu zapukają do naszych drzwi. Wszystkie to formy sprzedaży jednoznacznie będą się wiązały z pojęciem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy, że w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość mamy prawo do rezygnacji z towaru do 14 dni a ściślej mówiąc do odstąpienia od umowy. O tym już pisałem we wpisie >>> Prawo do odstąpienia od umowy – w umowach zawieranych poza lokalem oraz na odległość <<<. O ile pojęcie umowy na odległość jest jasne i klarowne o tyle pojęcie poza lokalem może niejednemu konsumentowi wydawać się niejasne, a przedsiębiorcy nie jeden raz spędzać sen z powiek. A zatem, definicja tejże umowy zawarta została w art. 2 pkt. 2 ustawy o prawach konsumenta, który wskazuje że „umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jako umowę zawartą z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa:

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;

  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzednim;

  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;

  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Pozostała część tego artykułu BEZPŁATNIE na LawyerOn.pl >>> Czytaj dalej >>>

Dodaj komentarz