Jak prowadzić „firmę” bez rejestracji?

Prawo firmowe, Prawo w handlu

Dzisiaj odpowiemy na pierwsze pytanie dotyczące prowadzenia działalności tzw. nierejestrowanej czy też inaczej mówiąc nieewidencjonowanej.

Możliwość taką wprowadza nowa ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

W art. 5 ust. 1 ustawodawca zdefiniował tzw. działalność niestanowiącą działalności gospodarczej, która nie podlega rejestracji. Jest to w zasadzie pierwsza od wielu lat (po ustawie Wilczka przed 1989 r.) „wolnościowa” ustawa umożliwiająca prowadzenie mikrofirmy bez rejestracji a co więcej bez obowiązku płacenia składek ZUS. Tak więc w cytowanym artykule ustawodawca stanowi, że:

„nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia”

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 zł, a więc przychód działalności niebędącej działalnością gospodarczą nie może przekroczyć 1050zł.

Dodatkowym warunkiem jest okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) osoba pragnąca prowadzić działalność nierejestrowaną nie wykonywała działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, iż w przypadku powodzenia w prowadzeniu firmy „na próbę”, osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Należy również pamiętać, że w przypadku gdy przychód należny z działalności niezarejestrowanej, przekroczy w danym miesiącu wysokość wartość maksymalną (na dzień dzisiejszy 1050zł), działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło to przekroczenie. Wówczas osoba wykonująca już de facto działalność gospodarczą ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości maksymalnej.

W kolejnym artykule dowiesz się:
– czy działalność nierejestrowana jest dla każdego ?
– co z fakturami i rachunkami ?
– oraz dowiesz się czym różni się przychód od dochodu ?
Zapraszamy do zapisania się do Newslettera oraz śledzenia naszego BLOG’a

Dodaj komentarz