Contact us now
it(małpa)bdp.org.pl

Blog

Osoba prowadząca działalność gospodarczą – przedsiębiorca czy konsument

Coraz częściej odwiedzający nas akwizytorzy oferujący różnego rodzaju towary mogące zaspakajać zarówno potrzeby domowników oraz przedsiębiorstwa, wręcz namawiają swoich kontrahentów na zakup produktu „na firmę”. Działając wówczas jako przedsiębiorcy a nie konsumenci w świetle art. 22^1 KC, pozbawieni jesteśmy praw konsumenckich m.in. prawa odstąpienia od umowy. Jednak czy w każdym przypadku??   Rozpoczynamy cykl artykułów […]

Czytaj dalej

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Obowiązujące regulacje prawne umożliwiają ogłoszenie upadłości nie tylko przedsiębiorcom, ale również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej co potocznie nazywane jest upadłością konsumencką. Zanim jednak osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zdecyduje się, wnioskować o upadłość powinna wziąć pod uwagę skutki swojej decyzji. Skutki ogłoszenia upadłości można najogólniej podzielić na te odnoszące się: wobec osoby upadłego, wobec majątku […]

Czytaj dalej

Wzorce umów – niedozwolone klauzule umowne

Jak wynika ze źródeł prawa prywatnego zarówno krajowego jaki europejskiego, dopuszczalne jest tworzenie w sposób jednostronny, tzw. ogólnych warunków umów czyli wzorców umów. Według obowiązujących Zasad Europejskiego Prawa Umów są to wszelkie „z góry” przygotowane postanowienia umowne, sporządzone do pewnej nieokreślonej liczby umów danego typu, które nie wynikały z indywidualnych negocjacji pomiędzy stronami. Wzorce umów stosowane są […]

Czytaj dalej

Czy każdy może być rodzicem chrzestnym ? Jaki są wymagania odnośnie rodziców dziecka ?

Jesteś zainteresowany prawem kanonicznym oraz zagadnieniami dotyczącymi kwestii rodziców chrzestnych. Prezentujemy nasze wypowiedzi na jednej z grup z Poradami Prawnymi na FB. Temat gorący ciekawy i raczej rzadko opisywany na różnych forach prawnych. Zagadnienie dotyczyło pytania: Dlaczego osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim nie może być rodzicem chrzestnym ? (…) A więc po pierwsze: To […]

Czytaj dalej

Rozbieżność ceny „na półce” oraz „przy kasie”, analiza prawna.

Coraz częściej jesteśmy świadkami sytuacji w której ceny produktów znajdujących się na półkach sklepowych znacząco różnią się od cen tych samych produktów po podejściu do kasy. Spotykamy się wówczas z tłumaczeniem przez ekspedientów, że zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż obsługa np.: nie zdążyła usunąć cen promocyjnych bądź do systemu jeszcze nie zdążono wprowadzić nowych […]

Czytaj dalej

Prawo do odstąpienia od umowy – w umowach zawieranych poza lokalem oraz na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa uregulowane jest w Rozdziale IV ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zatytułowanym „Prawo odstąpienia od umowy” . Regulacje te są wynikiem dostosowania prawa krajowego w stosunku do prawa unijnego (…). Zwracając uwagę na wcześniej zauważane praktyki przedsiębiorców oraz badania i kontrole, wykazujące wiele […]

Czytaj dalej

Punkty karne przez internet.

Jesteś kierowcą? Pragniesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Jest na to kilka sposobów, otóż możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub od dzisiaj skorzystać z usługi sytemu CEPiK2.0. Aby uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wystarczy skorzystać z systemu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy, […]

Czytaj dalej

Cofnięcie licznika w samochodzie w świetle Kodeksu Karnego

Temat dotyczący korygowania, a dokładniej mówiąc cofania liczników samochodowych stał się ostatnich dniach bardzo popularny. Powodem tego jest przede wszystkim wiosenny okres a co za tym idzie zwiększony popyt na samochody na rynku wtórnym. Dotyczy to zarówno tych które występują w obrocie krajowym oraz tych które sprowadzane są zza zachodniej granicy. Wielu Polaków trwa w […]

Czytaj dalej

Dostęp do dokumentacji medycznej

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, umożliwia pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego stanu zdrowia oraz wszelkich udzielonych mu świadczeń leczniczych. Mówi o tym przede wszystkim art 23 omawianej ustawy gdzie czytamy, że „Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych”. Należy […]

Czytaj dalej

Tajemnica dziennikarska

Rozpoczynając rozważania dotyczące tajemnicy dziennikarskiej należałoby na wstępie zauważyć, że wolność prasy i innych środków społecznego przekazu gwarantowane jest w art. 14 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (nazywanej dalej Konsytuacją), a także przez normy prawa międzynarodowego stanowiąc fundament demokratycznego społeczeństwa. Właśnie dlatego, aby dziennikarze mogli rzetelnie pełnić swoją rolę społeczną w […]

Czytaj dalej